На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у петак, 23. септембра, обављају следеће радове:

– припрема Страгарске улице за асфалтирање

– ископ, тампонирање и припрема за асфалтирање дела Индустријске улице

– асфалтирање припремљених површина и фрезовање оштећених асфалтних површина на територији МЗ Вињиште

– санација дела пута на територији МЗ Грошница

– обележавање хоризонталне сигнализације у Змај Јовиној улици и Булевару Краљице Марије

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– дневно прање у улици Ибарских рудара

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар, МЗ Центар града, МЗ Аеродром, Спомен-парка „Крагујевачки октобар“ и кориту реке Лепенице

– орезивање дрвећа у улицама др Јована Ристића, Копаоничкој, Сутјеска и Лепеничком Булевару

– подизање сливника кишне канализације у улици Милутина Тодоровића

– у складу са мерама које је донело Министарство рударства и енергетике, а у циљу уштеде електричне енергије врши се наизменично искључење појединачних сијаличних места јавног осветљења на територији Града