На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у четвртак, 24.новембра, у складу са временским условима, обављају следеће радове:

– припрема за асфалтирање улица Јована Шарића и Рада Кончара

– санација ударних рупа у улици Ибарских рудара и на територији МЗ Дреновац

– фрезовање асфалта и насипање локалног пута каменим агрегатом у МЗ Маслошево

– поправка оштећене вертикалне сигнализације и опреме пута на територији града

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина и машинско чишћење саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– дневно прање у улицама: Др Зорана Ђинђића и Владимира Роловића са паркингзима

– орезивање сувих грана дрвећа улицама: Саве Ковачевића и у Великом парку

– садња дрворедних садница у улицама: Петровачка магистрала, Граде Караре, Краља Александра I Карађорђевића, Краља Милана IV, Лепенички булевар и Воје Радића

– у складу са мерама које је донело Министарство рударства и енергетике, а у циљу уштеде електричне енергије врши се наизменично искључење појединачних сијаличних места јавног осветљења на територији града

Екипе ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац изводе радове на чишћењу таложника сливника и решетки кишне канализације у Такосићевој улици