На територији града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у уторак, 25. јануара обављају следеће радове:

– тампонирање ударних рупа на територији града

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута на територији Града

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– орезивање дрвореда на територији МЗ Станово

– по потреби, радови на посипању агрегатом и сољу, коловоза и тротоара, у складу са Планом и програмом зимске службе

– радови и дежурства по Уговору о поверавању обављања послова на зимском одржавању градских улица, општинских путева, тротоара и других јавних површина