На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у петак, 25.новембра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

– припрема за асфалтирање улица Јована Шарића и Рада Кончара

– санација ударних рупа у улицама Драгољуба Миловановића Бене, Милице Срећковић и Косовској

– фрезовање асфалтних површина и насипање локалног пута каменим агрегатом на територији МЗ Маслошево

– поправка оштећене вертикалне сигнализације и опреме пута на територији Града

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина и машинско чишћење саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– дневно прање у улицама Краља Милана IV, Сестре Јањић, Елизабете Роуз, Босанској и Браће Секулић

– орезивање сувих грана дрвећа у улицама Илинденској и Даничићевој, као и око картинг стазе у Великом парку

– садња дрворедних садница у улицама Града Караре, Змај Јовиној, Саве Ковачевића, Димитрија Туцовића и Незнаног јунака

– у складу са мерама које је донело Министарство рударства и енергетике, а у циљу уштеде електричне енергије врши се наизменично искључење појединачних сијаличних места јавног осветљења на територији Града

– екипе ЈКП „Водовод и канализација“; Крагујевац изводе радове на чишћењу таложника сливника кишне канализације у Маглићкој улици