На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре данас обављају следеће радове:

– припрема и санирање ударних рупа асфалтом на територији МЗ Херој Филип Кљајић, МЗ Центар града, као и на простору Кнежевог арсенала

– насипање, планирање и ваљање пута на територији МЗ Ботуње

– ископ, насипање, планирање и ваљање сервисне саобраћајнице у Индустријској зони

– припрема за асфалтирање у делу улице Саве Ковачевића

– обележавање хоризонталне сигнализације у улицама Краља Милутина, Илинденска,  Радована Мићовића, Октобарских жртава, као и у сервисној саобраћајници у Индустријској зони

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута на територији МЗ Ердоглија и МЗ Вашариште

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање на простору Кнежевог арсенала

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Пивара, МЗ Палилуле, МЗ Петровац и МЗ Ердоглија

– орезивање дрвећа на територији МЗ Аеродром

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији МЗ Белошевац и МЗ Прекопеча.

 

На територији града Крагујевца, на дан 27. јун 2022. године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима:

–радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на санацији фасаде зграде „Просвета“- завршетак радова 27.06.2022. год.

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање

– завршетак радова на отвореним базенима

– опремање и текуће одржавање – ЕБРД- улица Кошутњачки вис