На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у уторак, 29.новембра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

– припрема за асфалтирање улица Јована Шарића и Рада Кончара

– санација ударних рупа у улици Кнеза Милоша

– фрезовање асфалтних површина и насипање локалног пута каменим агрегатом на територији МЗ Маслошево

– поправка оштећене вертикалне сигнализације и опреме пута у улицама Интернационалних бригада, Београдској, Браће Марић, Косовски божури, Млавској и Букурешкој

– постављање табли са називима улица на територији МЗ Виногради

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина и машинско чишћење саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– дневно прање у улицама Јосипа Панчића, Далматинској, Омладинских радних бригада, Приштинској и Колубарској

– орезивање сувих грана дрвећа улици Саве Ковачевића и у Великом парку

– садња дрворедних садница на територији МЗ Аеродром и у Великом парку

– у складу са мерама које је донело Министарство рударства и енергетике, а у циљу уштеде електричне енергије врши се наизменично искључење појединачних сијаличних места јавног осветљења на територији Града

– екипа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац изводе радове на чишћењу таложника сливника и решетки кишне канализације у улици Душана Урошевића