На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре данас обављају следеће радове:

– припрема улице Милутина Луковића за асфалтирање

– израда банкина на територији МЗ Горња Сабанта и МЗ Добрача

– радови на формирању парцеле на Бозман гробљу

– санација улица после обилних падавина на територији МЗ Бресница, као и у Цељској и Вишкој улици

– обележавање хоризонталне сигнализације у улицама Владимира Роловића, Бранка Радичевића и Саве Ковачевића

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улицама Танкосићева и Љубише Богдановића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Стара Радничка Колонија и  МЗ 21.октобар

– крчење и кошење непожељне вегетације на територији МЗ Мале Пчелице

– уклањање оборених стабала и грања после обилних падавина на територији  МЗ Лепеница, као и у Великом парку

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града и МЗ Ђурисело