На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у четвртак, 4. августа, обављају следеће радове:

– асфалтирање припремљених површина на територији МЗ Опорница – 2. Северна магистрала

– припрема улице Милутина Луковића за асфалтирање

– израда банкина на територији МЗ Горња Сабанта

– радови на формирању парцеле на Бозман гробљу

– санација улица после обилних падавина на територији МЗ Бресница, као и у Цељској и Вишкој улици

– обележавање хоризонталне сигнализације у улицама Владимира Роловића, Авалској и Интернационалних бригада

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– прање улица изводи се у улицама Танкосићевој и Милутина Тодоровића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Лепеница и МЗ 21.октобар

– орезивање дрвећа на територији МЗ Центар града

– редовно одржавањe јавног осветљења, замена дотрајалих сијалица и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града

На територији Града Крагујевца, 4. августа 2022.године Градска управа за развој и инвестиције, реализује и спроводи стручни надзор на радовима на следећим објектима:

–радови на фекалној канализацији- „Чиста Србијa“;

– радови на енергетској санацији О.Ш.Мирко Јовановић у Крагујевцу

– игралишта- опремање, игралиште у Реснику

– санација фасаде зграда са атласима