На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у уторак, 4.октобра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

– припрема Тополске улице за асфалтирање

– фрезовање оштећених асфалтних површина и припрема за асфалтирање на територији МЗ Мале Пчелице

– санација дела пута на територији МЗ Грошница

– крпљење ударних рупа на територији МЗ Грошница и МЗ Багремар

– обележавање хоризонталне сигнализације изводи се улицама  Горњомилановачкој, Др Јована Ристића и Шумадијској

– поправка оштећене вертикалне сигнализације и опреме пута изводи се на раскрсници улица Краљевачког батаљона – Октобарских жртава

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– дневно прање у улици Драгомира Остојића

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Бубањ и у Спомен парку Крагујвечки октобар

– орезивање дрвећа у улицама: Лепенички Булевар и Др Јована Ристића

– у складу са мерама које је донело Министарство рударства и енергетике, а у циљу уштеде електричне енергије врши се наизменично искључење појединачних сијаличних места јавног осветљења на територији Града