На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у среду, 28.септембра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

– припрема Страгарске улице за асфалтирање

– асфалтирање припремљених површина територији МЗ Вињиште

– фрезовање оштећених асфалтних површина и припрема за асфалтирање на територији МЗ Грошница

– израда банкина на територији МЗ Кутлово

– санација улица после обилних падавина на територији МЗ Белошевац и МЗ Велико Поље

– поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији Града

– ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење и ноћно прање саобраћајница у складу са програмом одржавања јавне хигијене

– дневно прање у улицама Балканској и Брегалничкој

– кошење уређених зелених површина на територији МЗ Багремар, МЗ Центар града и МЗ Палилуле

– орезивање дрвећа на територији МЗ Пивара

– у складу са мерама које је донело Министарство рударства и енергетике, а у циљу уштеде електричне енергије врши се наизменично искључење појединачних сијаличних места јавног осветљења на територији Града