Новим Решењем Градске управе за развој – Одељења за одржавање путева и регулацију саобраћаја измењен је временски период привременог режима саобраћаја који је уведен због радова на изградњи и реконструкцији улица Првослава Стојановића, Димитрија Туцовића, Воје Радића, Лазе Маринковића и Александра Мике Мудрића у Крагујевцу.

I Фаза измењеног режима је продужена и траје од 3. септембра 2020. године до 13. октобра 2020. године, док се II Фаза помера за период од 14. октобра 2020. године до 29. октобра 2020. године.

У периоду I Фазе возило јавног транспорта путника на линији са ознаком 4 наставиће да саобраћа измењеном трасом – из Улице Даничићеве у Улицу Булевар краљице Марије, лево у Гружанску и даље регистрованом трасом.