Предшколске установе „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“ расписале се Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/22.годину. У складу са расположивим капацитетима број слободних места у вртићима ПУ Ђурђевдан је 324, а у вртићима ПУ Нада Наумовић 447. Заинтересовани родитељи који желе да своју децу упишу у неко од обданишта предшколских установа чији је оснивач град Крагујевац, захтев уз документацију могу да предају почев од понедељка 8. марта закључно са 6. априлом 2021. године лично у улици Првослава Стојановића бр. 10 сваког радног дана од 09.00 до 14.00 сати или путем поште на адресе предшколских установа „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“, казао је Душан Алексић, члан Градског већа за образовање. Он је подсетио да се Захтев може поднети и електронским путем, на линку www.euprava.gov.rs на порталу еУправе Републике Србије где је објашњен начин попуњавања електронске пријаве.

На основу захтева и предате неопходне документације Комисија ће најкасније до 6. маја 2021. године извршити бодовање и рангирање и утврдити и објавити Прелиминарну листу бодовања и рангирања и Прелиминарни списак примљене деце.

Иначе, како је казао Алексић, по оценама стручне јавности град Крагујевац има најбољи систем бодовања и рангирања. Заокружујемо бодове на четири децимале чиме је успостављен најправеднији и најтранспарентнији систем у коме не постоји могућност да једно дете буде уписано пре другог детета које по броју бодова заслужује да буде првоуписано, појаснио је Алексић.

Иначе у радној 2021/22. години неће се вршити пријем нових Захтева за упис деце у Предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац, а могу се уписати само деца која ће се налазити на Јединственој листи бодовања и рангирања или на Листи чекања утврђеној за 2021/22. години након реализованог Конкурса.

Захтеви за пријем деце на целодневни боравак могу се преузети на интернет страницама града Крагујевца www.kragujevac.rs, ПУ „Нада Наумовић“ www.nadanaumovic.rs, ПУ „Ђурђевдан“ www.pudjurdjevdan.edu.rs или непосредно у канцеларији бр. 4, у улици Првослава Стојановића број 10.