Градско веће на седници, одржаној 23. новембра, утврдило је предлог одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији града Крагујевца и упутило у скупштинску процедуру.

Стопа пореза на имовину увећана је са 0,30 на 0,40 посто. Разлог за то је потреба да се повећа учешће пореза на имовину, као изворног прихода, у укупним приходима буџета града. Повећањем стопе пореза на имовину на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту на 0,40 посто, град Крагујевац би се изједначио са већином осталих градова у Србији.

Циљ доношења ове одлуке је да се пореско оптерећење равномерно и постепено распореди на све грађане и правна лица и да се диспаритет између стопе пореза на имовину правних лица и физичких елиминише.

Пред одборницима Скупштине града наћи ће се и предлог Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима, како би се окончао поступак ажурирања Адресног регистра. С обзиром на то да је за одређен број улица, чији је назив одређен Одлуком 1. новембра прошле године, уочено да већ постоји назив, раније одређен решењима Скупштине града, потребно је извршити измене назива тим улицама.

Улици број 35 којој је одређен назив Симе Лозанића предлаже се назив Дејана Ковачевића, нашег суграђанина који је настрадао у експлозији у Техничко – ремонтном заводу у фебруару 2017. године.

Улици број 63 којој је одређен назив Баба Вишњина, предлаже се нови назив Брђани, по истоименом засеоку.

Улици број 94 којој је одређен назив Милана Николића предлаже се нови Драгомира Росића, рођеног 1895. године у приградском насељу Петровац, код Крагујевца. Росић је погинуо 1915. године, последња одбрана.

Улици број 1 био је одређен назив “Владе Петровића“. Након провере на терену, Савет месне заједице Дулене, обавестио je Одбор да је поменута улица заједничка са улицом која пролази кроз насељено место Велике Пчелице и да јој је, у делу који пролази кроз Велике Пчелице, одређен назив “Дуленска клисура“. Због тога је потребно уједначити називе и предлаже се да она, у целој дужини, носи назив “Дуленска клисура“.