Постављањем штанда у Пешачкој зони, дељењем промотивног материјала и разговором са грађанима, симболично је обележен завршетак пројекта ”Право на равноправност између мушкараца и жена као кључ друштвеног успеха града Крагујевца“.

Пројекат финансира Влада Швајцарске у оквиру програма ”Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне икључености – Swiss PRO” а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Партнери Града Крагујевца на овом пројекту били су Дом здравља Крагујевац, Градска организација Црвеног крста, Центар за социјални рад „Солидарност“ и Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“.

Један од главних циљева пројекта је био да анимирамо младе пре свега старости од 10 – 18 година, да радимо са њима у оквиру радионица. Поред разбијања стереотипа о родним улогама младих, фокус је био и на едукацији нас који радимо у институцијама задуженим за поступање у области родне равноправности, рад са женама жртвама породичног насиља и женама из високо ризичних група. Пројекат је оправдао наша очекивања, преко 750 младих је учествовало на радионицама. У светлу новог Закона о родној равноправности који је усвојен 20. маја, локалне самоуправе су кључни партнери у реализацији јавних политика наше државе, а један од припритета је област родне равноправности. Град Крагујевац је у складу са новим законским регулативама оформио Савет за родну равноправност и Комисију за родну равноправност – каже Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту.

Закон о родној равноправности подразумева једнака права, одговорности и могућности, као и равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим областима живота.

Дом здравља као један од партнера на пројекту организовао је предавања у основним школама. Едукатори су били углавном запослени из Развојног саветовалишта Дома здравља, педијатар, гинеколог, психолог, медицинске сестре, вршњачки едукатори. Теме су биле родно засновано насиље, родна равноправност, полно преносиве болести, планирање породице, контрацепција, ненасилна комуникација…