Kоординаторка Канцеларије за младе града Крагујевца, Марија Ђоковић изабрана је за члана представништва Националне асоцијације канцеларије за младе, кровне организације савеза градова и општина на територији РС које имају активне КЗМ и раде на развијању локалне омладинске политике. На месту председавајућег, на редовној Скупштини одржаној у Врњачкој Бањи, поново је изабран Џемалудин Паучинац, директор КЗМ Нови Пазар, а поред Ђоковићеве за чланове председништва изабрани су координатори КЗМ из Ивањице Иван Стаменић, Биљана Матић из Сремске Митровице, Александар Стојановић из Лесковца и Ана Петровић, представница КЗМ Пирот.

Према речима изабраног председништва у новом саставу намера је да се кроз активан рад и функционисање канцеларија за младе у свим локалним самоуправама настави остваривање циљева, затим унапређење правног оквира и општих услова за развој локалног институционалног система омладинске политике у Републици Србији, развој и унапређење локалне омладинске политике у градовима и општинама на територији Републике Србије кроз рад КЗМ, остваривање заједничких интереса општина и градова у области локалне омладинске политике, јачање капацитета општина и градова за остваривање надлежности и пружање услуга младима, заступање заједнички утврђених интереса својих чланова, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за унапређење квалитета живота младих у Републици Србији.

Ивана Антонијевић, директорка Регионалне канцеларије за сарадњу младих (RYCO) у Србији представила је потенцијале јединица локалних самоуправа за регионалну сарадњу и на који начин локалне канцеларије за младе могу да учествују. На Скупштини су представљени партнерски пројекти Националне КЗМ и Удружења за Уједињене нације Србије – „Дијалог кафе“ и „Омладински делегати у УН“. Представљен је извештај о раду Националне КЗМ али и могућности за сарадњу са Републичким центром за заштиту жртава трговине људима.

Иначе, Националну асоцијацију канцеларија за младе 2014. године, основало је 56 локалних самоуправа а данас броји 110 чланица. Основни циљ рада Националне КЗМ је развој и унапређење локалне омладинске политике као и остваривање заједничких интереса градова и општина који представљају чланице Националне КЗМ.