Најстарија зелена пијаца у Крагујевцу „Центар“ неће бити отворена јер се наредних дана очекује њена реконтрукција. Изабран је најповољнији понуђач, а радови у вредности од 293 милиона динара биће финансирани средствима из дугорочног инвестиционог кредита ЈКП Шумадија Крагујевац.

Зелена пијаца „Центар“ која заузима најрепрезентативнији део Милошевог конака саграђена је 1929. године и под заштитом је државе. Реконтрукцијом ће задржати свој првобитни изглед, али ће имати и нове садржаје који ће одговарати самом објекту.  Поред реконтрукције матичне зграде и уређења платоа, биће играђена подземна гаража са 53 паркинг места и надстрешнице са издвојеним млечним павиљонима.

Рок за завршетак реконструкције је 210 радних дана од почетка радова.