Градска пореска управа у Крагујевцу, обавештава грађане да 15. августа истиче рок за плаћање пореза на имовину за трећи квартал годишњег пореза за 2022. годину, за физичка и правна лица, као и предузетнике.

Редовним измиривањем пореских обавеза избегава се обрачун и наплата законом прописане камате, због кашњења у плаћању.

О стању својих задужења грађани могу да се информишу у Градској пореској управи, лично, путем телефона  и електронске поште.