Због непредвиђених радова на фасади и урушавања дела зида на самом објекту, рок за завршетак радова на реконструкцији најстарије зелене пијаце „Центар“ започетих у мају прошле године, биће продужен.

Уговором је предвиђен продужетак радова за 125 радних дана почев од 13. јула 2021. године.

Током реконструкције, Завод за заштиту споменика културе Крагујевца утврдио је да је стање фасадних површина такво да је потребна детаљна санација. Санација подразумева обијање свих оштећених површина са чишћењем до здраве зидне подлоге, припрему површина за малтерисање на бази креча без употребе цемента, ретуширање фасадне пластике, односно израда и уградња одливака фасадне пластике, скидање старе боје и завршно бојење силиконским бојама у два тона, као и израда вештачког камена по угледу на тржницу из 1929. године.

Поред реконструкције матичне зграде укупне површине 1300м2 која ће задржати своју аутентичност, биће уређен плато, изграђена надстрешница са издвојеним млечним павиљонима и подземна гаража.

Вредност радова, које средствима из дугорочног инвестиционог кредита финансира ЈКП Шумадија, овом изменом увећана је на 333, 8 милиона динара без ПДВ-а.