Последњи дан за благовремену уплату треће кварталне рате годишњег пореза на имовину за текућу годину је петак, 14. август подсећа Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове града Крагујевца. Грађани, предузетници и правна лица, обвезници пореза на имовину до датума могу да изврше уплату како би избегли обрачун законске затезне камате због непоштовања прописаног рока.

За потребне информације, обвезници се могу обратити Секретаријату за јавне приходе сваког радног дана, од  8,00 до 15,00 часова, на телефоне број: 034/356-391,  356-392 и 356-394  или на е-mail: poresko@kg.org.rs