На основу резултата испитивања хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесама које је обавио Институт за јавно здравље Крагујевац, 26. септембра 2022. године, од анализираних 11 узорака воде, само је узорак са чесме у Дивостину исправан и безбедан за употребу. Узорци воде узети са чесама у Шумарицама, на Бубњу, у Кошутњаку, Теферичу, Белошевцу, Ждраљици, Каповцу, Петровцу, Грујиној чесми и Букуровцу нису безбедни за употребу.