Градска изборна комисија, на седници одржаној 16. марта 2022. године у 15.30 часова, донела је Решење којим се констатује да члан и заменик члана постају део посебног састава Градске изборне комисије града Крагујевца у проширеном саставу, за спровођење избора за председника републике, именовани на предлог Српске странке Заветници.

Решење је објављено на сајту Републичке изборне комисије, од када су почели да теку рокови од 48 часова за подношење приговора Републичкој изборној комисији.