Градска изборна комисија, на седници одржаној дана, 23. марта 2022. године у 09.00 часова, донела је Решења о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу за спровођење избора за председника Републике, на предлог Групе грађана за Уједињену, праведну и стабилну Србију.

Решење је објављено на сајту Републичке изборне комисије, од када су почели да теку рокови од 48 часова за подношење приговора Републичкој изборној комисији.