Други састанак Радне групе за израду Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у граду Крагујевцу за период  од 2022 – 2025. године, одржан је данас у згради Града.

Израду Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у граду Крагујевцу за период  од 2022 – 2025. године подржао је Програм немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“. Национални оквир је ревидирана Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022-2030. године. Стратегија покрива осам приоритетних области: борба против циганизма, сиромаштва и социјалне искључености, партиципација, образовање, становање, запошљавање, здравље и социјална заштита.

Овај стратешки документ требало би да буде завршен до новембра, по методологији СКГО. Иначе, Крагујевац је међу првим јединицама локалне самоуправе који је већ 2007. имао први акциони план за социјалну инклузију Рома и Ромкиња.