Савет за младе града Крагујевца је на својој првој седници усвојио план активности за 2021. годину. Планом су предвиђена истраживање потреба младих, округли столови, еколошке и хуманитарне акције а највећим делом активности ће усмерене на смењење незапослености младих, њихово адекватно образовање и практичну примену знања.

Годишњим планом активности Савета за младе у 2021. години предвиђене су многобројне акције које ће покушати да утврде идентитет и оправдају сврху новоконституисаног Савета, казао је Стефан Јовановић, помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом и председник Савета. Како би прикупили релевантне информације о потребама и на који начин, поред активности које већ предузима, град Крагујевац може да помогне младима и допринесе њиховом бољем положају, прва планирана активност је анкетирање у коју ће бити укључени представници удружења невладиног сектора и ђачких и студентских парламената. Поред организовања хуманитарних и еколошких акција којима ћемо у сарадњи са нашим јавно комуналним предузећима покушати да учинимо да Крагујевац буде један од најзеленијих градова у Србији, наш рад биће усмерен на образовање и запошљавање младих.

Ова активност, објашњава Јовановић, биће реализована у оквиру округлог стола уз учешће удружења али и привредника који ће представити стварне потребе тржишта рада, који би избор занимања за младе био најбољи и за којим кадровима у Крагујевцу постоји неисцрпна потреба. Верујем да ће округи сто изазвати велико интересовање младих али и њихових родитеља, који имају велики утицај на образовање своје деце. У Крагујевцу има око 30 хиљада младих и рад Савета усмерићемо на запошљавање како би њихову незапосленост, истиче Јовановић свели на минимум и усмерили их на адекватно образовање и примену практичних знања.

Планом Савета за младе током целе 2021. године предвиђене су промоције успешних младих људи, састанци за каријерно вођење и саветовање, затим креирање програма за мапирање и видљивост младих које систем не препознаје као и рад на признавању активистичког ангажовања и адекватно евидентирање у локалној заједници.