Одборници Скупштине града на седници сазваној по хитном поступку већином гласова разрешили су Драгана Дунчића дужности директора ЈП Урбанизам и за вршиоца дужности директора именовали Весну Јовановић Милошевић дипломираног инжењера архитектуре из Крагујевца.

Разлог за сазивање седнице по хитном поступку садржан је у потреби да се на почетку пословне године обезбеди несметано функционисање предузећа у пуном капацитету, рекао је током консултација са шефовима одборничких група председник Скупштине града Мирослав Петрашиновић. Поступак и предлог за разрешење директора овог јавног предузећа у свему је спороведен у складу са законима о јавним предузећима и локалној самоуправи,  Статутом града Крагујевца и Пословником Скупштине града, када је у питању заказивање ове седнице. Образложени захтев за разрешење директора упутило је Градско веће на предлог Надзорног одбора ЈП Урбанизам, док је Одборничка група Српске напредне странке као допуну поднела предлог решења о именовању вршиоца дужности директора.

У предлогу Надзорног одбора је наведено да постоји основ за разрешење директора пре истека периода на који је именован. Предузеће је утрошило средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, а пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања, као и због не извршавања одлука Надзорног одбора, рекао је образлажући предлог на седници Скупштине града, председник градског парламента Мирослав Петрашиновић. Именовањем вршиоца дужности директора биће обезбеђено несметано функционисање једног од основних и виталних предузећа за израду планских докумената не само града Крагујевца, него и Шумадије и Поморавља.

Новоименовани вршилац дужности директора, дипломирани инжењер архитектуре Весна Јовановић Милошевић из Крагујевца, засновала је радни однос у ЈП Урбанизам 2000. године и испуњава све законом прописане услове.