У оквиру израде Стратегије одрживог развоја за период од 2018. до 2028. године, у организацији града Крагујевца и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља одржана је радионица на којој су представљени алати односно начин на који ће сви заинтересовани моћи да доставе пројекте за реализацију Стратегије. Тиме се ушло у завршну фазу која је најинтересантнија, а уједно и најтежа.

После годину дана рада на изради Стратегије одрживог развоја града Крагујевца ревидирана је визија, дефинисани су приоритети и стратешки циљеви, међу којима су смањење незапослености, заштита животне средине, унапређење инфрастурктуре и услуга Градске управе према становништву.

Стратегија одрживог развоја је изузетно битан документ, не само за Градску управу и систем локалне самоуправе, него и за јавни сектор, привреду и грађане, рекла је Миња Обрадовић члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима. Стратегија је полазни документ за наше буџете, пословне политике, за све оно што нас чека у наредних десет година како би остварили визију развоја града дефинисану на претходним радионицама. Стигли смо до завршне фазе која подразумева дефинисање конкретних активности односно пројеката од којих очекујемо да допринесу остварењу постављених приоритета.

Град Крагујевац је израду Стратегије и кооридинацију поверио Регионалној агенцији за економски развој Шумадије и Поморавља. Осим о постигнутим резултатима, директор те агенције Ненад Поповић представио је методологију која је коришћена за израду базе података у коју ће се у наредна два месеца сливати идејни пројекти. Идеја има пуно, на некима смо већ започели рад, неки пројекти су већ далеко одмакли, а неки су још увек у фази идеја.

Позив за достављање пројеката је упућен свим организацијама, институцијама, предузећима и невладином сектору, од којих се очекује да представе идеје и своје виђење развоја Крагујевца у наредних десет година од инфраструктуре па до софт програма. Рок за достављање пројеката је крај септембра.