На 21. редовној седници Скупштине града Крагујевца, коју је председник Мирослав Петрашиновић, после колегијума са шефовима одборничких група, заказао за 6. децембар, разматраће се Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину.

Буџет града Крагујевца за 2023. годину пројектован је износу нешто већем од 10,5 милијарди динара, а рачунајући увећање кроз усвојен ребаланс буџета за 2022. годину већи је за 7,4 посто. Повећану приходовну страну буџета, чини 50 посто прихода од пореза на зараде који су увећани због додатног упошљавања али и због раста зарада. И даље је велика заинтересованост инвеститора за куповину градског грађевинског земљишта и градских парцела, што је уочљиво кроз станоградњу па продаја нефинансијске имовине Града чини 16% прихода у буџету.

Оцењујући буџет града Крагујевца за 2023.годину као развојни и социјално одговорни, Петрашиновић је навео да је на одређеним позицијама предвиђено увећање средстава. За 200 милиона динара повећана су средства за путну инфраструктуру па је на овој позицији у 2023. години 500 милиона динара на располагању. Буџет за аграр је са 50 повећан на 70 милиона динара, а имајући у виду да су изградњу и реконструкцију дечијих игралишта грађани по месним заједницама препознали као веома корисну инвестицију за средине у којима живе, на овој позицији смо у 2023. години издвојили два пута више новца у односу на ову. Повећан је износ на позицији за проширење система уличне расвете и сада је 15 милиона динара, као и на позицијама које се тичу санације, адаптације и изградње зграда месних заједница. За енергетску санацију и адаптацију основне школе Драгиша Луковић Шпанац буџетом за 2023. годину предвиђено је 50 милиона динара, а следеће године очекује нас и изградња новог вртића у оквиру једне од предшколских установа чији је оснивач Град, за који је опредељено 60 милиона динара. Наредне године наставља се са реконструкцијом фасада за које је издвојено 100 милиона динара, док је за завршетак радова на изградњи Трга Војводе Радомира Путника опредељено 350 милиона. Поред радова који се изводе у оквиру пројекта „Чиста Србија“ Град Крагујевац је за водоводну и канализациону мрежу у 2023. годину буџетом определио 230 милиона.

На 21. редовној седници разматраће се финансијски планови установа културе, који морају бити усаглашени са одлуком о ребалансу, затим одлуке о комуналним таксама и за заузеће јавних површина које прате раст индекса цена. Не очекујем да ће кроз допуну материјала стићи још неки предлог који ћу Скупштина града морати да разматра, имајући у виду да ћемо 27. децембра имати последњу седницу у овој календарској години, најавио је Петрашиновић.