Унапређење сарадње, заједнички пројекти и активности усмерене ка младима само су неке од тема о којима се разговарало на састанку између представника града Крагујевца и Канцеларије за младе са представницима Универзитета. Састанку су присуствовали помоћник градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом Стефан Јовановић, координаторка КЗМ Марија Ђоковић, ректор проф.др Ненад Филиповић и генерални секретар Универзитета Марко Лукић.

Посебан акценат је стављен на приступачност факултета студентима са инвалидитетом односно креирање академског окружења без баријера погодног за сваку особу уз уважавање њених различитости. Многи факултети су неприступачни што представља проблем јер су студенти са инвалидитетом на тај начин дискриминисани. Договорено је да се у наредном периоду одржи састанак са представницима Универзитета, факултета и представницима Града како би се нашло заједничко решење за превазилажење овог проблема и како би факултети били доступни свима.

Такође, на састанку је било речи и о стручној пракси за студенте која је временом постала кључна компонента наставних планова и програма на факултетима. Важност стручне праксе се огледа у активном укључивању студената у радно окружење, чиме целокупно друштво, институције и предузећа имају могућност да запосле компетентне младе стручњаке. Град Крагујевац, уз подршку Центра за развој каријере и Студентског парламента Универзитета, већ осам година успешно реализује програм Студентске летње стручне праксе. Због тога је неопходно, по угледу на тај пример, побољшати комуникацију између академске и пословне заједнице у циљу унапређења развоја стручне студентске праксе.