Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу објекта – складиште резервних делова за камионе, на кп.бр. 14/2 КО Крагујевац 3

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта – складиште резервних делова за камионе, на кп.бр. 14/2 КО Крагујевац 3, који је израдио КЕММИК CAD CENTAR Чумић, подносиоца захтева Никола Миленковић из Београда, организује се у трајању од седам дана у периоду од 11.11.2021. године закључно са 18.11.2021. године у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат), Трг Слободе 3., 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11 – 14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs

Icon

Урбанистички пројекат за изградњу објекта на кп.бр.14/2 КО Крагујевац 3
15.14 MB 2 датотека(е) 60 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP za izgradnju objekta na kp.br.14-2 KO Kragujevac 3.pdfПреузми
Oglas za UP za izgradnju objekta na kp.br.14-2 KO Kragujevac 3.docПреузми