Градска управа за друштвене делатности упутила je данас позив свим институцијама, установама, предузећима из области едукације, културе, спорта, књижарама, ресторанима, шопинг центрима, ауто школама, дрогеријама, здравственим институцијама, туристичким организацијама (Даваоци посебних погодности) да учествују у пружању услуга са посебним погодностима за младе на територији града Крагујевца.

Град Крагујевац и Канцеларија за младе издавањем омладинских картица желе да подстакну младе на активно и квалитетно организовање слободног времена, неговање здравих и безбедних стилова живота, односно да унапреде положај младих.

Млади ће посебним погодностима, како се оцењује, бити мотивисани да се што више укључују и буду активнији у својој заједници, а право на коришћење тих услуга оствариваће поседовањем важеће омладинске картице. Право на посебне погодности могу да остваре млади од 16 до 30 година старости који су држављани Републике Србије и имају пребивалиште на територији града Крагујевца.

О условима и начину подношења пријаве о пружању услуга са посебним погодностима за младе на територији града Крагујевца, млади се могу информисати на званичној интернет страници Града, на линку. Пријаве се подносе Градској управи за друштвене делатности, Одељењу за образовање, спорт и омладину, улица Цара Лазара 15, радним данима у периоду од 08 до 15 часова или скенирано на мејл: kzmkragujevac@kg.org.rs.