У оквиру реформе јавне управе која се поред осталог огледа у уштеди времена и повећању квалитета услуга, у насељу Станово отворен је услужни шалтер Градске управе. То ће омогућити грађанима да брже и ефикасније обављају админстративне послове без одласка у Градску управу, што је од посебног значаја за житеље у приградском подручју. Месна заједница Станово има 23 000 становника, али је број грађана који гравитирају том услужном шалтеру близу 70 000.

Сврха таквих шалтера на више локација у граду је изузетно корисна. На тај начин желимо да уштедимо и време и новац нашим суграђанима, који неће морати због предаје једног захтева да долазе у центар града, рекао је градоначелник Никола Дашић. На обједињеном шалтеру општинског органа у МЗ Станово, грађани ће моћи да обаве све послове, као и на Кружном шалтеру у Градској управи.

У циљу задовољавања свакодневних потреба становништва, Дашић је најавио отварање још једног шалтера у насељу Аеродом, а тражи се и локација за услужни шалтер у Пивари односно Бресници за тај део града. У околностима када нас притиска и епидемија корона вируса, услужни шалтери на више локација у граду смањиће гужве и чекање у редовима.

Према речима Данијеле Дробњак заменика начелника Градске управе за заједничке послове, грађани на услужним шалтерима могу да предају захтеве за остваривање својих права, као што су молбе, пријаве, захтев за извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих, затим остваривање права у области социјалне заштите или комуналних делатности. Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који може да се преуземе на овом месту и он садржи  информацију о висини таксе и неопходној документацији која се прилаже уз захтев. Осим тога, на званичној интернет страници Града, у оквиру е–регистра, налази више од 200 административних поступака. Грађанима је омогућено да преузму обрасце, попуне и предају на услужном шалтеру који је повезан са централном писарницом. Предмет одмах добија свој број и дистрибуира се надлежном органу на поступање, а без одласка у седиште Градске управе.