Нацрт Одлуке о измени буџета града Крагујевца упућује се на јавну расправу у периоду од 11. до 17. јуна текуће године, одлучило је Градско веће на данас одржаној седници на којој је утврђена динамика јавне расправе.

Нацрт Одлуке о измени буџета  града Крагујевца за  2021. годину, биће истакнут на званичном сајту града Крагујевца, адреса www.kragujevac.rs и огласној табли Градске управе града Крагујевца.

Позивају се све заинтересоване институције, организације и појединци да узму учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени буџета  града Крагујевца за  2021. годину, као и да своје примедбе и предлоге доставе на један од следећих начина:

Предлоге и сугестије могуће је доставити на е-mail javnaraspravakg@kg.org.rs

Предлоге и сугестије у писаном облику могуће је доставити и убацивањем у кутију за предлоге до 17. јуна до 12.00 часова, која се налази у холу приземља Градске управе града Крагујевца Трг слободе бр.3, 34000 Крагујевац.

У писаној форми сви предлози и сугестије које стигну до 17.јуна до 12.00 часова на адресу Градске управе за заједничке послове града Крагујевца, Трг слободе бр.3, 34000 Крагујевац сматраће се благовременим.

Поред тога, у понедељак 14. јуна 2021.године у периоду од 9 до 12 часова у канцеларији 105 у згради Градске управе града Крагујевца, Трг слободе бр.3 сва заинтересована лица могу лично да изврше увид у Нацрт Одлуке о измени буџета  града Крагујевца за  2021. годину, где ће овлашћено лице од стране Градске управе за заједничке послове пружати додатна објашњења.