Остварени приходи и примања у 2021. години износили су 8.461.000.000 динара, што је у односу на 2020. годину увећање од 24 процената, рекао је Ненад Станишић, члан Градског већа за финансије, образлажући пред одборницима Скупштине града Крагујевца, завршни рачун градског буџета за 2021. годину. На овај документ, који је усвојен на данашњем 17. редовном заседању, независна екстерна ревизија дала је позитивно мишљење без ограда и уздржавања, чиме је потврђено да он веродостојно осликава финансијску слику пословања града Крагујевца у прошлој години.

Приходи у односу на 2020. годину увећани су у свим елементима, али највећи допринос расту дала је, казао је Станишић, значајно већа наплата пореза на доходак, добит и капитални добитак који су износили 4 440 000 000 динара што показује да је дошло до увећања економске активности на територији Града. Расходи у 2021. години, чију структуру чине текући расходи и расходи за инвестиције и инвестиционо одржавање у збиру су износили 7 720 000 000 динара, што је у односу на 2020. годину увећање од 17 процената. Приходи су реализовани са јако високих 94 посто, а расходи са 87 процената. Имајући у виду да су приходи били већи од расхода, остварен је суфицит у износу од 629 милиона динара од чега се 220 милиона односе на наменска средства, а остатак је једним делом распоређен Одлуком о буџету за ову годину, а једним делом ће бити распоређен ребалансом.

Укупно остварени капитални расходи, они који увећавају капитал – имовину града, били су значајно већи од прихода по основу продаје имовине Града. Примања од продаје градског грађевинског земљишта су 823 милиона резултат, али су улагања у имовину и капитал милијарду 516 милиона. Што се ликвидности тиче, казао је Станишић, у 2021. годину ушли смо са 447 милиона на консолидованом рачуну трезора, а завршили је са 743 милиона динара на рачуну трезора.

Остварење прихода од преко скоро 8,5 милијарди динара је нешто што није скорије забележено у завршним рачунима нашег града. Приходи бележе раст за 24 посто, расходи 17, а инвестиције за 60 процената. То нам говори да све већи део додатног прихода можемо издвајати за инвестиције и инвестиционо одржавање у нашем граду. Повећана ликвидност има позитиван тренд, средства која имамо и реализација буџета у првих пет месеци ове године је такође у складу са позитивним кретањима. То нам улива наду и сигурност, казао је Станишић да ћемо спремније дочекати кризу чије назнаке већ видимо, а поготово у другој половини ове године, која ће у финансијском смислу бити изазовнија.

Буџет за 2021. годину остварен је преко 80 одсто, а Завршни рачун је показао је да је он добро испланиран, оценио је председник Скупштине града Крагујевца Мирослав Петрашиновић. Приходовна страна остварена је са 94,76 одсто, а расходовна са 87,56 посто. Овако испланиран буџет и његово трошење по завршном рачуну за 2021. годину створило је суфицит у износу од 623 милиона динара који ће бити уложени у инвестиционе радове.

Из средстава који су обезбеђени буџетом за 2021. годину асфалтирају се нове улице, изводе други радови значајни за наше суграђане: реконструкција и адаптација зграда предшколских установа, основних школа, игралишта, систем проширења уличне расвете, одржавање путне инфраструктуре. У временима светске кризе узроковане пандемијом и сада сукоба у Украјини, инвестиције долазе у Крагујевац, град се шири и стварају услови да страни инвеститори долазе и праве своја фабричка постројења, попут Јанфенга и Вакер Нојсона. Инвеститори долазе у средине где има новца и где могу да зараде, а то потврђује и интересовање компаније БИГ Фешн која планира да шири своје продајне капацитете у Крагујевцу. Већи прилив у градски буџет, омогућава нам да имамо још већа инвестициона улагања а то је оно чему тежи градоначелник Крагујевца Никола Дашић са својим сарадницима приликом планирања градског буџета, казао је председник Петрашиновић.

Прилив у градском буџету омогућио је да урадимо све оно што је битно за грађане, а тиче се инфраструктуре, здравствене и социјалне заштите, система јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град али и да остане довољно средстава да се за грађане приреди величанствено обележавање Дана града уз групу Смак и остале извођаче и ватромет. Буџет је планиран тако да се помогло свим категоријама становништва. Средства се нису усмеравала само у град, већ и на сеоско подручје где се улагало у инфраструктуру, а пронашли смо и начин да помогнемо пољопривредницима и надоместимо скок цене вештачког ђубрива. Завршни рачун показује да грађани Крагујевца могу да буду задовољни како је испланиран буџет за 2021. годину, казао је Петрашиновић а имајући у виду да је из године у годину све већи прилив од онога што планирамо и све више утрошеног новца, поручио да је будућност Крагујевца у сигурним рукама.