Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-175/22-I
Дана: 24.03.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. став 3. Статута града Крагујевца (”Службени лист града Крагујевца” бр. 8/19) и члана 202. Пословника Скупштине града Крагујевца (”Службени лист града Крагујевца” бр. 16/21), сазивам

VI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
ЗА 25.03.2022. ГОДИНЕ (ПЕТАК) са почетком у 10.00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог плана детаљне регулације ,,Парк језеро Бубањ” у Крагујевцу.

2. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Саобраћајнице у наставку улице Белодримске до Северне обилазнице града Крагујевца”.

3. Предлог решења о разрешењу директора Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац.

4. Предлог решења о именовању в.д. директора Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа града на телефон 306-130.

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петрашиновић

Icon

VI ванредна седница Скупштине града по хитном поступку
10.37 MB 7 датотека(е) 187 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Zahtev gradskog veca za sazivanje VI hitne sednice.pdfПреузми
zapisnik sa 15. redovne sednice.pdfПреузми
zapisnik sa 5. hitne sednice.pdfПреузми
Resenje o raz. direktora i im. v.d. direktora Abrasevic.pdfПреузми
PDR Park jezero Bubanj.pdfПреузми
PDR Belodrimska.pdfПреузми
Dnevni red za VI sednicu po hitnom postupku.pdfПреузми