У партнерству са Удружењем винара Шумадије, градом Крагујевцом, општином Топола и Центром винске културе Wine Q, развијен је и одобрен за реализацију пројекат “Јачање конкурентности произвођача вина из Шумадије – IMPULS Wine “.

Реализацијом овог Пројекта биће унапређена технологија производње вина за произвођаче, чланове Удружења винара, развијени капацитети произвођача грожђа и вина из Шумадијског винског реона, као и заједнички ресурси у сектору виноградарства и винарста.

Пројектом је предвиђено да у Крагујевцу као економском центру региона буде формиран Вински хаб. Креирањем таквог места Крагујевац се профилише као носилац и промотер винске културе и Шумадијских вина, а културна понуда града постаје богатија за вишенаменски простор.

Тим поводом Градско веће, на седници одржаној 6. јула, донело је закључак о прихватању финансијског учешћа у реализацији тог пројекта, у процењеној вредности  од 20 милиона динара. Средства за ове намене су обезбеђена на позицијама Градске управе за инвестиције и опредељена за реконструкцију куће Ђуре Јакшића.

Реализацију пројекта финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу – СДЦ, а спроводи га конзорцијум партнера који предводи NIRAS (Пољска, Данска), FAOW (Пољска) и Partner Solutions (Србија).

Градско веће прихватило је и учешће у сусфинансирању пројекта “Санација и рестаурација фасаде и прилазног моста Музеју 21. октобар“. Наиме, на конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије, расписаном за финансирање или суфинансирање пројеката у области културног наслеђа у Републици Србији за 2018. годину, Музеј 21. октобар је добио средства у висини од четири милиона. С обзиром на то да је износ средстава одобрених на конкурсу мањи од потребног и траженог, град ће определити из буџета два милиона како би Министарство уплатило одобрена средства.

Градско веће дало је и сагласност на Одлуку Управног одбора Центра за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица“ о утврђивању економске цене и регресне скале за услугу Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе. Економска цена, која је утврђена на бази свих трошкова услуге, износиће 370 динара по сату. Учешће корсника, по регресној скали, креће се у распону од 74 до 370 динара. Центар Кнегиња Љубица добио је и сагласност на економску цену и регресну скалу за услугу Дневни боравак за старије особе. Проценат учешћа корисника и њихових сродника обавезних на издржавање утврђен је у износу од 10, 15, 20, 25, 30 и 100 процената односно од 3 250 динара до 32 500 без превоза, односно од 3 666 до 36 660 динара са превозом.