Рад локалне власти односно Скупштине града је транспарентан. Све седнице градског парламента могу да се прате у директном преносу Радио телевизије Крагујевац или на званичном You tube каналу Скупштине града, што значи да је одлука о повећању цена закупа пословног простора, донета на заседању 7. септембра доступна јавности, не само у директном преносу него и на званичној интернет страници града где се налази комплетан скупштински материјал, каже у одговору Гордана Дамњановић чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту реагујући на Саопштење Народне странке. Одлука се односи на хуманитарне организације које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите и тако даље, а које пословни простор не користе за стицање прихода,уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20 посто од процењене тржишне висине закупнине.

Таквом одлуком град Крагујевац није повећао цену по којој издаје пословни простор. Ради се о законској обавези локалне самоуправе да поступи у складу са мерама које је наложила Државна ревизорска институција, а то је да бенефицирана закупнина мора да износи 20 посто од процењене тржишне висине закупа.

Дакле, нетачно је тумачење да се ради о повећању цене закупа пословног простора. Град Крагујевац је био једини граду Србији који је имао фиксну бенефицирану закупнину у износу од 2400 динара,  која није у складу са законском регулативом.

Због тога што је тих 20 посто веће од претходне бенфициране фиксне закупнине, град је наложио надлежној управи да обавести удружења како би се анексирали уговори удружењима, којима се путем јавног позива финансирају програми рада за 2020. годину, као и да се допуне програми рада за 2021. како би износ закупнине био увршћен у њихове програме рада.

Доношење и усаглашавање анекса уговора и програма рада за 2021. годину,  удружењима која користе локале у власништву града је мера којом локална власт потврђује да итекако води рачуна о најосетљивијим и најугроженијим категоријама становништва и удружењима која брину о њима.