На основу најновијих анализа изворске воде на јавним чесмама, које је обавио Институт за јавно здравље, три узорка су исправна и безбедна за употребу. То су чесме у насељима Дивостин, Шумарице и Бубањ.

Вода на мерним местима Теферич, Белошевац, Ждраљица, Каповац, Петровац и Грујина чесма, микробиолошки је неисправна за употребу.