Градско веће на седници одржаној 24. маја донело је закључак о расподели средстава из буџета града за реализацију програма, пројеката и манифестација које се финансирају односно суфинансирају у култури  по јавном конкурсу. На предлог стручне комисије 16, 5 милиона динара одобрено је за реализацију 57 пројеката и манифестација, од укупно 87 колико је пристигло на јавни конкурс.

Градско веће је утврдило и предлог Етичког кодекса понашања функционера и упутило одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање.

Етички кодекс понашања функционера састоји се од 12 начела којима треба да се руководе све особе изабране, постављене и именоване у органу Града, јавног предузећа и другог правног лица чији је оснивач или члан град Крагујевац. Међу начелима су: владавина права и законитост, одговорност, отвореност, приступачност и транспарентност, савесно и домаћинско управљање, лични интегритет, поштовање и учтивост.

У изради Водича за примену Етичког кодекса функционера локалне самоуправе, град Крагујевац руководио се документом који је израдила и усвојила Стална конференција градова и општина (СКГО), која је том приликом позвала своје чланице – градове и општине у Републици Србији да следећи њихов пример учине исто. Град Крагујевац је прихватио иницијативу и ушао у процедуру усвајања Кодекса чије ће поштовање и примена бити обаезујуће за све функционере града Крагујевца.

Имајући у виду да је неопходно стварање услова за изградњу поверења између функционера локалне самоуправе и грађана, као и обезбеђивање савесног и одговорног обављања јавне функције, овим Кодексом се стварају основе за спровођење ових принципа и механизми за контролу његовог поштовања.