Србија ће сама обезбедити средства за реализацију Гружанског коридора, на коме ће стопроцентно радити српске грађевинске компаније са нашим инжењерима и радницима, истакао је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић на првој седници Радне групе за праћење и реализацију пројекта ”Изградња Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута од Крагујевца до везе са државним путем у Мрчајевцима”. Поред председника општина које гравитирају Гружанском коридору Чачак, Кнић и Краљево, чланови Радног тима су градоначелник Крагујевца Никола Дашић и помоћник градоначелника за реализацију капиталних пројеката и сарадњу са Владом Србије Александар Милошевић.

Србија коначно има економску снагу да сама обезбеди средства за реализацију великих инфраструктурних пројеката, какав је Гружански коридор, и нема потребе да се у толикој мери као раније ослања на стране партнере који су нам обезбеђивали финансирање пројеката. Постоји много пројеката које изводимо у Шумадији, али су за Крагујевац без сумње најважнији Северна обилазница и Гружански коридор, којим ће се град Крагујевац повезати са Моравским коридором, рекао је министар Момировић.

Изградња Северне обилазнице око Крагујевца је изузетно важан пројекат, поменута обилазница ће планираном трасом повезати најзначајније улазно излазне правце: државни пут IБ реда бр. 24 Баточина-Крагујевац-Краљево, државни пут IБ реда бр. 25 Крагујевац-Топола, државни пут IIА реда бр. 177 Крагујевац-Горњи Милановац и излазни крак државног пута IБ реда бр. 24 Баточина-Крагујевац-Краљево, према Краљеву и Чачку. Изградња Северне обилазнице око Крагујевца ће довести до пуног изражаја погодног саобраћајно географског положаја и повољне саобраћајне приступачности града и његов значај у региону и држави.

Што се тиче следећих корака, Јавно предузеће Урбанизам улази у израду урбанистичког пројекта, а рок за завршетак пројекта за прву фазу од 5 километара Северне обилазнице је крај септембра. Рок за усвајање Плана детаљне регулације Северне обилазнице је крај године. Након усвајања урбанистичког пројекта улази се у поступак добијања локацијских услова, након чега започиње поступак експропријације земљишта, а наредне фазе су израда главног пројекта за грађевинску дозволу и извођење радова.