Градско веће на седници одржаној 28. марта донело је закључак о расписивању и објављивању девет јавних позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за реализацију мера из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крагујевца за текућу годину.

Јавни позиви односе се на регресирање репродуктивног материјала – првог вештачког осемењавања уматичених крава и јуница, доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – набавку нове тракторске прикључне механизације, као и набавку машина и опреме за сточарство.

Подстицајна средства обезбеђена су за подизање и опремање пластеника, подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, као и набавку опреме за наводњавање.

Три јавна позива за доделу подстицајних средстава намењена су за набавку приплодних грла говеда, оваца и свиња које се користе за производњу меса, набавку опреме за пчеларство као и управљање ризицима односно осигурање усева, плодова и животиња.

За реализацију мера из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, у буџету града опредељено је 33 милиона динара.

Чланови Градског већа донели су и закључак о расписивању и објављивању Јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у оквиру мере – одрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе. За ту намену у буџету града планирано је 17 милиона динара.

Сви Јавни позиви биће објављени на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs и огласним таблама месних канцеларија и месних заједница на сеоском подручју, најкасније до 30.марта 2022. године.

Рок за подношење захтева почиње да тече од дана објављивања јавног позива па до утрошка средстава планираних за ове намене.

Детаљније информације, као и додатна појашњења по овом јавном позиву могу се добити у канцеларији 406/IV спрат, зграда органа Града, Трг слободе 3, Крагујевац, сваког радног дана, непосредно или на телефон: 034/306 -187 од 8.00 -15.30 часова.